Lahvičky Spojení


Hodnota: 12 345, 67 Kč

Žité spojení, svoboda a nejvyšší zodpovědnost a vděčnost za možnost být člověkem a prožívat se. Nezávislost a neomezený prostor. Volná energie.

Spojení toho co spojené je a mysl a moc se to po věky věků snaží rozdělit 50 let kroků člověka na Zemi, který ve volném prostoru sebe nesl spojení, které se všichni snažili rozdělit po věky a věků a ovládnout mocí pro osobní prospěch, aby mohly druhým vládnout a vše hodnotné zničit. Hodnota života člověka na zemi, hodnota lásky jež spojuje vše co spojené je, hodnota zdroje, hodnota přístupu k volné energii, jež je možná pouze v rovnosti a neposkvrněnosti, ryzosti, nevinnosti žité a cítěné, skrze člověka na zemi. Jsme zdrojem vší energie, jsme zdrojem života a lásky, jsme možností růstu ve věčnosti. Lahvičky Spojení jsou tím spojením, které tu je. Jsou tak vzácné, neboť jsme na toto spojení zapomněli. Existuje. Neseme ho k nám, žijeme ho pro nás, abychom mohli V Lásce Spolu žít, být, rozkvétat ve společné rovné hojnosti a naplněnosti - zesilovat energii Lásky, života, zdroje. 


Jedinečná - světelná
Nese informaci prvotního zápisu buňky existence, jedinečnosti. Tím nabízí potenciál otevřít dary člověka v projevení sebe a všech klíčů, které jedinečným a originálním celek obohacujícím způsobem dobarvují paletu života a umožňují růst jednotlivce ve prospěch celku a tím i projeveného jedinečným způsobem realizovaného člověka. Otevírá bránu duhy. Zajišťuje trvalý stav naplnění a uvědomění si jedinečnosti buňky, která se nepotřebuje prosazovat, neboť ví kým je a tím tančí ve věčném tanci tvořivého bytí s ostatními, kdy vše roste společně. Nedokazujete, nesoutěžíte, nevysilujete se, nepotřebujete ohodnocení, neboť se znáte na všech úrovních. Jste plně sjednocení, naplnění. Překračujete omezení duality.


Božské partnerství – spojení
Harmonizuje ve vás všechny úrovně partnerství. Muže, ženu, dítě. Otce, matku, syna, dceru. Otevírá klíče k rovnosti ve všech vztazích v sobě, k sobě, narovnává všechny vztahy. Když to uděláte v sobě a stanete se soucitní, zharmonizovaní, láskou naplnění, svobodní a spojení na všech úrovních v sobě, umožní to žít skutečné božské partnerství z něhož se rodí život věčný. Čistá volná sexuální energie, z níž se rodí děti do nové země. Skutečný domov ve vás, skutečné partnerství, které není spojením, vazbou, závazkem, slibem, ale tokem neomezené, nezastavované energie světla lásky. Ta stále jen roste, nevysiluje se, nesnižuje svůj jas. Je naplněná a expanduje.


Kristovská - dávající vnitřní sílu
Věčné světlo žité na zemi skrze vás. Prožíváte pocity blaženosti skrze sebe, v sobě. Dostává vás do skutečné vnitřní síly. Opíráte se tak o pole, kde není strach, omezení, kde vás neomezuje hmota, ale je to vnitřní síla božské stability, která zajišťuje realizaci boha na zemi skrze vaše celistvé neomezené bytí, které je silou zrození, stvoření a naplňuje vás silou expandující prvotní buňky, která rozvíjí tvořivost ve věčnosti. Zesiluje sílu spojení s čistou kristovskou energií, jež vás vede do bran věčného bytí. Můžete skrze to ucítit spojení se svatým grálem. Prožívat tento stav ve stálém propojení ve vašich zdravých zářících buňkách.


Znějící srdečná
Otevírá srdce. Vede vás do citu, do lásky, do zesilování toků volné energie, kdy je princip života ve spojení s láskou, celistvostí bytí, v harmonii, klidu a míru. Vše tluče v rytmu božského naladění. Vytváří ve vás pocit božské symfonie. Zní naplno tlukot otevřeného srdce člověka, kdy se začínáte cítit, spojovat se sebou. Začínáte se milovat a krev, světlo, proud životní energie je v naprostém souladu. Oživuje vaší božskou podstatu.


Svobodná - zprůchodňující tok životní energie
Zesiluje možnost osvobození vaší duše, otevření klíčů, které jsou vašimi jedinečnými dary pro váš růst, inspiraci, pro obohacení celku, pro vaši hojnost. Otevírá kanále mezi srdcem a myslí, uvolňuje hrdlo, aby vaše lidství znělo zvukem vaší duše. Umožňuje osvobození člověka, aby realizoval svůj skutečný potenciál. Zbavuje vás sevření a odemyká vše, čím jste se nechali spoutat. Vede vás do prostoru bez hranic a limitů, do stavu božské svobody a harmonie, spojení sebe na všech úrovních. Stáváte se sebou a vše skrze vás jen teče. Nezastavujete tok volné tvořivé životní sexuální energie.


Hmotná - prozařující a zjemňující hmotu – vize
Prozařuje a odlehčuje tíhu a nánosy hmoty, krystalizuje ji, prosvětluje, uvolňuje, osvobozuje. Otevírá vidění, vědění, moudrost, třetí oko, aby člověk mohl vidět skrz hmotu, tedy dívat se jiným zrakem. Vnitřním zrakem. Nabízí množnost realizaci této božské moudrosti ve hmotě, která není tíhou, ale darem. Rozvíjí komplexní hojnost hmotné i nehmotné úrovně. Ryzí hmotu, která vyrůstá a přetváří se v souladu s principy jednoty, života a lásky. Božského lidství žitého skrze plně realizovaného člověka ve hmotě na zemi.


Andělská - otevírající přístup k vašemu vědomí
Dá vám křídla, povznáší k nadhledu a vnímání z vyšších vědomých perspektiv. Otevírá potenciál vědomí a spojení do podstaty bytí. Propojuje v možnosti vnímat z nadhledu celistvého vědomí, odhmotnit se v prostoru nebe a snášet vize, klíče skrze sebe pro život na zemi. Spojovat nebe se zemí. Narovnává člověka na všech úrovních, aby se nezastavil tok Božské ryzí životní energie a skrze čisté vědomí se tento tok realizoval v těle člověka. Snáší světlo.


Spojení obalu s obsahem - připravujeme.