Projekt Božský člověk na Zemi
Jsi ochotný/á jít skutečně k sobě?
Brána i klíč:


Ochota
Otevřenost
Skutečný zájem
Dokážeme se skutečně vidět, slyšet, cítit?
Rozhodneme se skutečně pro sebe?
Přestaneme před sebou utíkat?
Jsme lidé na Zemi?
Jsme tu spolu na Zemi?
Víme kým jsme - zajímá nás to?