Spojení

Vzájemné spojení v hojnosti a rovnosti

Spolek jako platforma spojování uvnitř sebe a tím i venku

V Lásce Spolu z.s., Krásensko 1, 683 04 Krásensko


Pro podporu jedinečných darů a rozvoj člověka v lásce spolu přispívejte dary na účet spolku: 2224222007/5500

IBAN: CZ1355000000002224222007

SWIFT: RZBCCZPP

Společnost V Lásce Spolu na Zemi s.r.o., Krásensko 1, 683 04 Krásensko

Fakturace a platby za produkty společné tvorby na účet: 5659270001/5500

DIČ : CZ24738735

HOLADA development a.s., Krásensko 1, 683 04 Krásensko

Objednávky produktů přes email: v.lasce.spolu@gmail.com

Telefonní číslo: +420 777 567 100

Pro spojení a objednávky