Člověk Hommo UNIVERSE

Projekt Božský Člověk na Zemi

Změňme svůj život - Výzva ke změně

Realizujeme projekt Božský Člověk na Zemi

Jsme branou a klíčem

Jsme tu, jsme to, jsme tím

Jsme růstem a hojností

Jsme věčností

Jsme otevření a volní

Jsme zdrojem volné energie

Člověk Hommo Universe

Realizované království nebeské na Zemi

HOLADA development a.s.

Nezisková monistická společnost

Agentura pro další směřování

Tančící dům