Nabídka setkání

Naše spojení vám umožní najít sebe ve všech vztazích, uzdravit se, otevřít se, projevit se, cítit se a naplnit se.

Spojení s podstatou toho, kým jsme.

Realizujeme pole My, spojení všeho a všech se vším, pro růst celku a nejen jednotlivce.

Božský Člověk na Zemi.

Aktuální akce sdílíme na webu a na sociálních sítích.

Podpora pro všechny typy vztahů - možnost rozšíření, prohloubení a narovnání v praxi.

Rozvoj - partnerství, rodin, vztahu k dětem, k rodičům, komunit, společností, firem, kolektivů.Božský člověk na Zemi

Prodejní výstava obrazů a knih.

Zahájení výstavy 4.4.2024, v 19hodin ve studiu Yoga Freaks v Brně, na ul.Dominikánská 15.

Náplní úvodního večera je volné společné setkání, s autorským čtením knih z edice Božský člověk na Zemi a čtením básní z knihy Doma v Srdci, s hudbou a zpěvem ve zvuku srdce.

 Vystavené obrazy z knihy poezie Doma v Srdci

Autorka:

Kateřina Maria Jindřichová


Obrazy nesou informaci o skutečném domově v nás.

V našich srdcích.

Jsou psány ve spojení, s podstatou, láskou v srdci. A tak září a promlouvají k jedinečné vnitřní kráse každého z nás.

V živém proudu a cítěném lidství vyjadřuji hodnotu, kterou vnímám v plně prožívaném životě člověka na Zemi, ve vnitřním spojení se sebou a ve spojení nás lidí.

V otevřenosti srdce a přirozené vzájemnosti, kdy víme, kým skutečně jsme, jaké dary jako lidé přinášíme a že skrze naši unikátnost, každý z nás obdarovává ty druhé právě svojí jedinečností.

Knihy z edice Božský člověk na Zemi

Autor:

Zdeněk Holada


Tyto knihy nejsou z hlavy, z naučenosti, ze zvyku, aby se zalíbily a prodaly a někdo se proslavil.

Jsou to živé knihy tryskající ze zdroje, z fontány života věčného.

Vstupují do všeho a všech plně, transformují okamžitě.

Narovnávají, posouvají, odpovídají, dávají, objímají, naplňují.

Jsou jednoduché, ale plné. Celistvé.

Jsou nabídkou a inspirací pro celé lidstvo.

Jsou darem pro zajištění volné energie, hojnosti pro všechny, pro Zlatý Věk, pro vzestup a narovnání lidstva, jsou branou i klíčem ke skutečné žité rovnosti, ryzosti, jednotě, k trvalému uzdravení a růstu celku, tedy i všech lidí.

Jsou o nejvyšších principech a spravedlnosti, kde vše spolu v lásce na zemi skrze člověka rozkvétá.

Jsou trefou do středu, do černého, odkud to pak celé svítí.

Zasáhnou v každém to, co je potřeba, aby se uzdravil a posunul k sobě domů.

Dávání je klíč, kterým se zesiluje a vytváří energie.

Knihy jsou tedy o udržitelnosti života člověka na Zemi a tím dál do celého prostoru existence.

Těšíme se na společné setkání:

V Lásce Spolu na Zemi