22 témat

V Lásce Spolu na Zemi

Člověk Hommo Universe

22 sdílených a rozvíjejících se témat

V Lásce Spolu na Zemi

„ Život JE Láska “

Vnímat vše s otevřeným srdcem, očima lásky - vědomí zdroje a podstaty toho kým jsme v plné ochotě a otevřenosti dávat, být, žít, tvořit v lásce spolu

Člověk Hommo Universe


Vědomí Kosmu - Láska - Zdroj

Sluneční člověk

Návrat k počátku - Stvoření Počátku počátků - Království nebeské JE Tady

 Žít z vlastního pramene


 • Dovedení sebe do původního stavu - učit se a poznávat se, sdílet sebe ze sebe pro sebe v zájmu dobra celku.
 • Láska se nedělí ale násobí, zde nachází člověk naplnění.
 • Sdílení je péče, péče je sdílení.
 • Největší hodnotou je člověk, jež sám sebe nachází ve sdílení intimity hlubšího já s ostatními.
 • Šťastně zrozeni jsou lidé na Zemi.
 • Sebespojující se tvořivá síla Lásky Vědomí Zdroje, je ve sdílení sebe pro sebe, pro celek. Je nekonečná a věčná.
 • Žít, sdílet sebe naplnění je finální stav existence, next level, povaha, podstata hry, jde o další úroveň zábavy prožívání hry cítit se dobře, hry kosmu.
 • Nic nehledám, ale vedu se dál jako tvořivá síla vedoucí samu sebe ke sdílení sebe ve smyslu násobení se ve vzájemnosti. Nejsem nikým, tedy vším a jen jsem volným sdíleným prostorem, pro násobení lásky a volné energie.
 • Člověk je sám pro sebe Bohem, své milující Božské Já touží sdílet s ostatními. Protože JÁ je MY.
 • Pro sebe znamená pro všechny.
 • Dávat se z naplnění sebe není možné zničit ani vyčerpat. Láska je. Pravda je. Život je a tryská.
 • Plyne. Zdroj JE.
 • Učit se radovat, přijímat a dávat dary z tryskající fontány, z fontány vědomí života.
 • LÁSKA JEN JE. Význam nemá. Ona je. Jen je! PLYNE!
 • Sdílení nejhlubší intimity sebe v žité ryzí dávající lásce.
 • Hlubší intenzivní pole nekompromisnosti a jasnosti. Láska je citlivá a krásná, ale nekompromisní.
 • Pokora, soucit, sebenaplnění.
 • Dnes tvoříme lepší zítřek.
 • Řekni mi jak to chceš žít, vyndej ze sebe ten poklad. Jak toužíš to žít.
 • Projekt oslovující svými hodnotami a touhami připraveného hráče s pozvánkou ke sdílení z podstaty počátku.
 • Odosobnění.
 • Hra se jmenuje : Cítit se dobře.


Dívejme se na život jako na formu hry. Nic neodmítám, přijímám, dívám se tak hluboko abych dal v sobě souhlas k aktivitě, ke kroku a směru energie. Vše ze sebe, pro sebe, ven. Tedy pro všechny. Energie roste, roste kolektivní hojnost.

Nejde o to vyhrát, ale plně si zahrát. Jak vyrovnávat, podporovat, tvořit, růst a žít bez hranic a omezení. V Lásce Spolu Na Zemi a dál v celém prostoru existence.
Hrát si tím, že společně vyrovnáváme vychýlenou rovnováhu.

Člověk Hommo Universe nabízí sdílenou možnost pomaličku vracet prostor do svého původního nastavení, do své původní vychýlené rovnováhy.

Nabídka, příležitost sdílet principy a hodnoty ČhU pro toho, kdo je skutečně ochoten žít a jít k zodpovědnosti, tedy dávat sebe ze sebe pro sebe a vidí ve sdílení sebe smysl. Podílet se na osobním, tedy společném růstu. Tedy neberu z druhých, ale vytvářím a žiji principy a tvořivou tvůrčí energii Lásky. Nabízím sebe jako dar života, dar prostoru. Sám ze sebe a to s druhými ve zranitelnosti srdce ve vděčnosti sdílím.

Věnování se čtyřem blokům, transformace do H3O2 nového nebinárního těla, kolaps ekonomiky, doživotní renta, nová měna, výroba zlata, žitá vědomost, sdílená nesmrtelnost. 

Láska Je. Má mnoho forem jak sama sebe prožívá, jak se poznává, tedy, včetně možnosti zahrát si hru na válku i možnosti posadit se do chrámu a celý život meditovat. Láska nikdy neválčila, život je láska, láska je vědomí. Život je hra. Láska je hra.

Život Ve Smíru. Sjednocení. Celistvost Bytí. Věčnost.


HOLADA development a.s.

Nezisková monistická společnost

Agentura pro další směřování

Tančící dům